Język rosyjski – podręczniki, ćwiczenia

  • Stupieni

    dzięki licznym ciekawym i różnorodnym tekstom motywuje do nauki. Podręcznik jest bardzo dobrze dostosowany do wieku i zainteresowań uczniów szkoły podstawowej. Znajduje się w nim mnóstwo zadań i ćwiczeń w formie zabaw, dzięki którym dzieci mogą poznać świat języka rosyjskiego. Przed dziećmi ciekawa przygoda: będą się bawić i śpiewać, słuchać tekstów nagranych na CD, brać udział w scenkach dialogowych, rozwiązywać zagadki i krzyżówki. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.

  • Echo
    nr dopuszczenia MEN: kl. 7 – 805/1/2017, kl. 8 – 805/2/2018

    Nowocześnie i ciekawie. Zgodnie z wymogami nowej podstawy programowej, nacisk w podręczniku położono na sprawne komunikowanie się w języku rosyjskim. Dzięki propozycjom pracy w parach i grupach uczniowie uczą się rozmawiać w codziennych sytuacjach. Dowiedz się więcej.

  • Stupieni dzięki licznym ciekawym i różnorodnym tekstom motywuje do nauki. Podręcznik jest bardzo dobrze dostosowany do wieku i zainteresowań uczniów szkoły podstawowej. Znajduje się w nim mnóstwo zadań i ćwiczeń w formie zabaw, dzięki którym dzieci mogą poznać świat języka rosyjskiego. Przed dziećmi ciekawa przygoda: będą się bawić i śpiewać, słuchać tekstów nagranych na CD, brać udział w scenkach dialogowych, rozwiązywać zagadki i krzyżówki. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl.

Polecamy dla nauczycieli i uczniów