Informatyka – podręczniki, ćwiczenia

  • Informatyka
    nr dopuszczenia MEN: 807/1/2017, 807/4/2017

    Podręcznik przygotowano z myślą o realizacji założeń nowej podstawy programowej. Zaproponowane elementy programowania oparto na języku Scratch – programie wizualnym, który jest znakomicie dostosowany do poziomu percepcji uczniów szkoły podstawowej.

Polecamy dla nauczycieli i uczniów