Geografia – podręczniki, ćwiczenia

  • Geografia
    nr dopuszczenia MEN: 890/3/2017

    Praktyczne ujęcie geografii. Zgodnie z założeniami nowej podstawy programowej w podręczniku położono nacisk na zagadnienia geografii regionalnej, zróżnicowanie przyrodnicze i społeczno-gospodarcze Polski. Obserwacje zależności i zjawisk geograficznych mają uzmysławiać uczniowi relacje przenikających się wzajemnie elementów środowiska przyrodniczego. Dowiedz się więcej.

Polecamy dla nauczycieli i uczniów