Biologia – podręczniki, ćwiczenia

  • Biologia
    nr dopuszczenia MEN: kl. 7 – 862/3/2017

    O organizmie człowieka w przystępny sposób. Podręcznik skupia się na przybliżeniu uczniom wiedzy o funkcjonowaniu organizmu człowieka, jego budowie i ochronie zdrowia. Objaśnia zjawiska i procesy zachodzące w tym skomplikowanym środowisku. Dzięki praktycznemu podejściu do przekazywania wiadomości, obserwacjom i doświadczeniom, uczniowie uczą się jak bardzo biologia determinuje codzienne życie. Cykl w pełni realizuje założenia nowej podstawy programowej. Sprawdź co jeszcze czeka Cię w pracy z podręcznikiem Biologia.

Polecamy dla nauczycieli i uczniów