• Matematyka z pomysłem stosuje nowoczesne metody, gry, projekty i ciekawostki, pokazuje praktyczne zastosowania matematyki. Cykl ma strukturę sprzyjającą nauce, zaciekawia i rozwija. Zeszyt ćwiczeń zawiera zadania o różnym stopniu trudności i różnej formie: otwarte i zamknięte, wykorzystujące rozmaite formy przekazu (np. mapy, schematy, tabele). Publikacja ma także wersję elektroniczną. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl i do generatora sprawdzianów Klasówki.pl.

  • Matematyka 2001 uczy samodzielnego myślenia i sprawia, że nauka może być prawdziwą przyjemnością. Zawiera wiele zadań, które pokazują użyteczność matematyki w życiu codziennym. Zeszyt ćwiczeń dodatkowo zachęca do rozwijania myślenia matematycznego, podpowiada sprytne strategie rozwiązywania zadań, uczy czytania ze zrozumieniem. Nauczyciel, wybierając ten cykl, zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl i generatora sprawdzianów Klasówki.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną.

  • Matematyka wokół nas przedstawia treści w uporządkowanym układzie i właściwych proporcjach – uczeń poznaje kolejne zagadnienia krok po kroku. Podręcznik gwarantuje indywidualizację nauczania, bezpieczne tempo, a nauczycielom ułatwia pracę. Zeszyt ćwiczeń, ściśle skorelowany z podręcznikiem, łączy naukę z zabawą, są tu np. gry lub zagadki. Nauczyciel zyskuje dostęp do materiałów dydaktycznych na Uczę.pl i generatora sprawdzianów Klasówki.pl. Publikacja ma także wersję elektroniczną, dla nauczycieli i uczniów, w serwisie WSiPnet!